Rozbor debaty v Českém Rozhlase: Sedláčková, Grygar, Bača

 
Ahoj. :) ... Na základě mailů, které dostávám, jsem se rozhodl napsat několik článků, kde rozeberu tuto debatu od počátku do konce. Před onou debatou mi bylo jasné, že to není téma, kde postačí půlhodinová debata. Proto jsem měl za cíl jen jedno: Vnést mezi lidi myšlenku, ať otevřou oči a sami pozorují Slunce, Měsíc, hvězdy, vodní hladiny... kolem sebe. To vše doslova křičí, že země není kulatá, rotující a hvězdy, Slunce a Měsíc jsou jen pár tisíc km nad námi. Jenže se nacházíme v takové temnotě indoktrinace, že jsou i lidé, kteří by mě byli schopni ukamenovat, když jsem se opovážil oponovat panu Jiřímu Grygarovi. Rozhodně nic proti němu nemám, ale v demokratické zemi mohu mít svůj názor.
 
 
 

 Debata v Českém rozhlase: Grygar, Bača, Sedláčková - 4