Archiv článků

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS): Modul Zarja

29.12.2017 08:05
Ahoj :) Je Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) skutečná nebo jen vymyšlená? Nic více bych si nepřál, než aby to byla pravda, ale i u Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) je mnoho nesrovnalostí a špatně zfalšovaných záběrů, obzvláště pokud jde o živá vysílání, kde nemůžou kluci z NASA chyby...

NASA astronaut Don Pettit: "Už nemáme technologii pro lety na Měsíc"

28.12.2017 10:54
Ahoj:) Údajný NASA astronaut Don Pettit prohlásil zajímavé věci o tom, že už nemáme technologii, jak se dostat na měsíc a že jsme ji ztratili. Cože? Když porovnáme dobu letů na Měsíc a dnešní dobu, technickou vyspělost, robotizaci, elektroniku, materiály... tak na to nemáme, zatímco tehdy jsme tu...

NASA a virtuální realita

28.12.2017 03:21
Ahoj :) Kdo sledujete živé záběry z ISS (Mezinárodní vesmírná stanice), tak vědomě nebo podvědomě vnímáte věci, které jsou odlišné od toho, co známe tady na zemi. Zdá se, že kosmonauti jsou ve stavu beztíže, že tam poletují některé věci jako mikrofony, vodní bubliny, čepice, lidé dělají salta, atd....

Sojuz 6,7 a 8

27.12.2017 17:30
Ahoj :) Někdy se objeví věci, které pobaví. Jednou takovou je například let našich ruských slovanských bratrů do kosmu v roce 1969. Zatímco jsme dnes zvyklí na obrázky astronautů v bílých amerických NASA skafandrech, kluci z Ruska si vystačili s vojenskými uniformami. Skafandr se běžně obléká při...

Bible a placatá Země 25 - Čtyři větry

10.11.2015 11:53
Jeremiáš 49:36  Uvedu zajisté na Elamitské čtyři větry ode čtyř stran světa, a rozptýlím je na všecky ty větry, tak že nebude národu, do něhož by se nedostal někdo z vyhnaných Elamitských.    Daniel 7:2  Mluvil Daniel a řekl? Viděl jsem u vidění svém v noci, a aj, čtyři...

Bible a placatá Země 24 - Lži

10.11.2015 11:47
Jeremiáš 16:19  Hospodine, sílo má a hrade můj, i útočiště mé v den ssoužení, k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové naši, marnosti a právě neužitečných věcí. Předchozí generace našich otců nám lhaly. Zeměkoule nemá žádné končiny, odkud by přišli...

Bible a placatá Země 23 - Konec Země

10.11.2015 11:40
Jób 37:3 Nechá jej dunět pod celým nebem a jeho světlo září až k okrajům země.   Daniel 4:11 Veliký byl strom ten a mocný, a výsost jeho dosahovala až k nebi, a patrný byl až do končin vší země.    Přísloví 30:4 Kdo vstoupil v nebe, i sstoupil? Kdo sebral vítr do hrstí...

Bible a placatá Země 22 - Stan

10.11.2015 11:33
Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.   Myslíš, že nebesa, která Bůh jako závoj roztáhnul a napnul jako stan k obývání, se podobají nekonečně expandujícímu vesmíru?...

Bible a placatá Země 21 - Podvod a klam

10.11.2015 11:26
Matouš 24:24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.   2. Tesalonickým 2:3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se...

Bible a placatá Země 20 - Lidé jako kobylky

10.11.2015 11:21
Žalm 33:14  Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země. (Kr.) Žalm 33:14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. (Eku)   Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a...
Záznamy: 211 - 220 ze 247
<< 20 | 21 | 22 | 23 | 24 >>