2011-2018: Brazilští vědci došli k tomu, že je země placatá!

08.03.2018 05:26

 

Zatímco v Česku sklízíme bludné balvany klubu Sisyfos za názor, že je země placatá, milióny lidí po celém světě dochází k podobným závěrům na základě vlastního pozorování a experimentů. A nejen lidé ze všech vrstev života a vzdělání, ale i brazilští vědci. Tito vědci a další pozvaní výzkumníci prováděli za posledních 7 let množství různých experimentů v různých částech světa, aby prokázali skutečný tvar naší Země.

 

Na svém webu uvádějí:

Provedené experimenty a testy se skládaly v základě z ověřování skutečného zakřivení země, rovnosti hladiny oceánů a konvexnosti kontinentů skrze různé techniky a s precizním technologickým vybavením, mnohdy vyrobeným pro konkrétní účely CTZ laboratoře. Kromě toho byly studovány gravitační síly v tělech, vodě a plynech, stejně jako optické iluze způsobené interferencí částic a atmosféry samotné v slunečním světle. Zkoumaná data byla sloučena a brzy budou dostupná celé vědecké komunitě a každému, kdo bude mít zájem.

 

 

 

 

Některé další záběry z jejich experimentů můžete vidět zde:

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-experiments

 

Jaké používají vybavení?

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-equipment

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-researchers

 

Některé další záběry z infračervené kamery i bez ní

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-probes

 

Zvažované modely naší země

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-models

 

3D modely Země

https://en.terraconvexa.com.br/gallery/gallery-model-3d

 

Pokud se tedy nepodaří NASA nebo někomu jinému zarazit zveřejnění dokumentárního filmu se všemi podrobnosti tohoto výzkumu, měl by se film zveřejnit ode dneška za 21 dnů. I když nejsme zcela stejného názoru ohledně modelu Země jakožto planety, těší nás, že měli i vědci odvahu podniknout rozsáhlá měření a experimenty po celém světě (podobně jako je dělají flat eartheři), které prokázaly, že země není žádná koule a vodní hladina byla a je rovná.

 

Podle modelu, se kterým přichází, je jasné, že žádné Apollo lety na Měsíc se nekonaly a že všechny výpovědi údajných astronautů jsou nafingované. Také je jasné, že všechny učebnice propagující heliocentrismus se zeměkoulí rotující kolem své imaginární osy a obíhající slunce jsou zavádějící a mylné. Měly by zmizet z našeho školství, ale co by se pak učilo?

 

Konečně to odhaluje i hrdinu dnešní mladé generace, Elona Muska. Kamera z jeho Tesla Roadsteru po několik dní ukazovala záběry dokonale kulaté zeměkoule, což je taktéž v rozporu s výsledky experimentů brazilských vědců. Navíc bylo ze samotných záběrů zřetelné, že se jedná o fotomontáže záběrů z více vrstev. 

 

Rád bych uvedl také na pravou míru, aby nedošlo k nedorozumění, že tento model představovaný brazilskými vědci není modelem, kterému věří většina flat eartherů. Věříme na základě pozorování i Bible, že žijeme pod nebeskou klenbou, v uzavřeném prostoru, ve kterém jsou taktéž hvězdy, Slunce a Měsíc. Žádný nekonečný vesmír kolem nás neexistuje, čemuž, jak se zatím zdá, věří brazilští vědci. Ale uvidíme, co odhalí celý dokumentární film, který by měl být zveřejněn na konci března.

 

Jak vidí naší zemi a nebe flat eartheři jako my?

 

Bible hovoří o prvním, druhém a třetím nebi
žádný nekonečný vesmír

 

Zde jsou uvedeny Biblické odkazy na texty, které popisují kosmologii.
Lidé byli zhora inspirováni k tomu, co napsali, nevymýšleli to, jako se to děje dnes.

 

Zde je pohled zhora:

 

 

 

Zde je mapa používaná za 2. svět. války v letectvu

 

Další dávnější mapa

 

Kosmologie biblických Izraelitů

 

A ještě jedna:

 

A ještě jeden obrázek: